OXYGENOTERAPIE

oxygenoterapieOxygenoterapie využívá při léčbě kyslík, který je vpravován do těla pomocí inhalace. Kyslík je léčivý a nejčastěji je oxygenoterapie ordinována pacientům s plicními i mimoplicními chorobami. Také prodlužuje dobu přežití nebo zlepšuje kvalitu života pacientů. Oxygenoterapie je určována lékařem, který předepisuje průtok l/min a koncentraci. Množství podaného kyslíku se liší podle toho, zda je oxygenoterapie podávána dospělému (4 – 10 l/min) nebo dítěti (1 – 4 l/min). Důležitou podmínkou pro aplikaci oxygenoterapie je dostatečná plicní ventilace. Jelikož kyslík vysušuje sliznice, musí být do těla podáván ve zvlhčené formě. Mezi zařízení, které se používají ke zvlhčování kyslíku patří zvlhčovače (vodní páry), nebulizátory (aerosol), mikronebulizátory (Mucosolvan, Bromhexin, …). Oxygenoterapie je léčbou komplexní, která nepůsobí jen na nemocný orgán, ale na celý organismus. 

 

OXYGENOTERAPIE - ZÁSADY PODÁVÁNÍ

Kyslík může být ve vysokých koncentracích i nebezpečný. Jedná se o plyn, který podporuje hoření, a proto je nutná opatrná manipulace. Nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm a ruce, které s ním manipulují, by během oxygenoterapie měly být čisté a suché, aby nedošlo k poškození ventilů. Jak jsme již zmiňovali, před samotnou oxygenoterapií musí být kyslík zvlhčený a ohřátý na tělesnou teplotu. Pozorujeme také zapojování hlavních i pomocných dýchacích svalů. Současně regulujeme frakci kyslíku pomocí průtokového ventilu.

 

K ČEMU SLOUŽÍ OXYGENOTERAPIE

Oxygenoterapie je využívána především ke zlepší prevence některých onemocnění, urychluje hojení, zvyšuje fyzickou kapacitu a v neposlední řadě zlepšuje celkový stav pleti. Jelikož je kyslík pro naše tělo hlavní pohonná látka a nedá se v organismu skladovat, musíme tělu zajistit jeho pravidelný přísun. To zajišťuje dýchání, které dostává z plic kyslík do krve a díky oběhovému aparátu dále do celého těla. Pokud máme tělo nedostatek kyslíku, je v těle i nedostatek energie. Při oxygenoterapii neboli vdechování kyslíku se doporučuje frekvence aplikace minimálně 5x - 10x. Oxygenoterapie navozuje pocientům ústupu únavy, pocit celkového zklidnění a zlepšení dýchání. Význam vdechování koncentrovaného kyslíku je ve zpomalení procesu tělesného a duševního stárnutí, příznivě působí na psychiku a zlepšuje energetický stav organismu a snižuje nepříznivé vlivy špatných ekologických podmínek, které působí na naše zdraví.


KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR EVERFLO

oxygenoterapie - kyslíkový koncentrátorPro dosažení snažšího dýchání a oxygenoterapii jsou v dnešní době bez pochyb přístroje, které se nazývají kyslíkové koncentrátory. Výhodou těchto dýchacích přístrojů je, že pacientům umožňují přísun kyslíku i během pohybu a aktivních činností. Kyslíkový koncentrátor EVERFLO je speciální velice tichý a výkonný dýchací přístroj, který slouží jako přísun čistého kyslíku v co nejvyšší koncentraci rovnou k pacientovu dýchacímu ústrojí. Dýchací přístroje tohoto typu se mohou používat jak pro lékařské účely v nemocnicích a poliklinakách, taky i v domácnosti. Přenosný kyslíkový koncentrátor EVERFLO umožní svým uživatelům dělat veškeré činnosti za stálého přísunu vysoce koncentrovaného čerstvého kyslíku. Další kyslíkové koncentrátory vhodné pro oxygenoterapii naleznete na https://www.rehabilitacnipomucky.cz/oxygenatory/

 

POMŮCKY K OXYGENOTERAPII

Kyslíková maska - lehká maska z průhledného plastu s vypodložením, která dobře přilne k obličeji akolem hlavy se připevňuje gumou. Kyslíková maska má otvor pro hadici a výdechové otvory. Přívod kyslíku do masky: nejčastěji 7 l/min

Kyslíkové brýle - delší umělohmotná cévka stočená do volného kruhu, kterou přerušují dva vstupy, jimiž se vede kyslík do nosu pacienta. Tyto cévky se zavádějí na kraj nosních průduchů a pružné postraní části se dají za uši. Přívod kyslíku do nosních brýlí: nejčastěji 5-6 l/min.

Nebulizátor - speciální přístroj, který obohacuje vdechované směsi aerosolem a většinou se využívá ke zvlhčování O2, zvlhčení vzduchu a k aplikaci léků – uvolňují malé lékové částice, které pronikají hluboko do plic (velmi účinné)

 

 PRAHA